V A B I L O

Vabimo Vas na LETNI ZBOR  Občinske organizacije ZB za vrednote NOB Šentrupert, ki bo v

SOBOTO, 2. FEBRUARJA 2019,  OB 16.00 URI

V HIŠI DRUŠTEV ŠENTRUPERT

DNEVNI RED:

1. Otvoritev letnega zbora in izvolitev organov zbora

2. Poročilo predsednika  o delu OO ZB za vrednote NOB Šentrupert za leto 2018

3. Poročilo tajnika o poslovanju organizacije

4. Razprava na poročila

6. Okvirni program OO ZB za vrednote NOB Šentrupert in ZB za vrednote NOB Trebnje za leto 2019

7. Razprava o programu

8. Obvestilo o reviji »Svobodna beseda« in članarina za tekoče leto.

9. Predlog za priznanja združenja

10. Izvolitev treh delegatov za skupščino združenja

11. Razno (klepet ob kozarčku …..)

Pričakujemo Vašo udeležbo, še posebej pa bomo veseli, če boste s seboj pripeljali novega člana naše organizacije ali simpatizerja vrednot NOB.

                                                                                             Predsednik OO ZB za vrednote NOB

                                                                                              Šentrupert

                                                                                              Jurij BIZJAK

Vabljeni: 

– vsi člani

– Feliks Ahlin Združenje veteranov vojne za Slovenijo

– Združenje Sever 

– Andrej Martin Kostelec , župan Občine Šentrupert