VABILO

Vabimo Vas na redno LETNO SKUPŠČINO ZB za vrednote NOB Trebnje,

 ki bo v 

13.3.20198, OB 18. URI, 

V VELIKI SEJNI SOBI GASILNEGA DOMA TREBNJE

Rimska 33 Trebnje

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov; 
 2. Poročilo predsednika o delu ZB za vrednote NOB Trebnje za leto 2018;
 3. Poročilo tajnika-blagajnika o finančnem poslovanju; 
 4. Poročilo Nadzornega odbora; 
 5. Poročilo Častnega razsodišča;
 6. Razprava o poročilih.
 7. Program dela za leto 2019;
 8. Izvedba projekta “Svobodna beseda za vse”
 9. Predlog Komisije za podelitev priznanj združenja;
 10. Predlog spremembe statuta združenja;
 11. Razno

                                                                                                     Boštjan SLADIČ

                                                                              Predsednik ZB za vrednote NOB Trebnje