logo borci
dogaja se

SPOMINSKA PRIREDITEV OB 74. OBLETNICO SPŽZ

Društvo Dobrnič, Občina Trebnje in ZB za vrednote NOB rebnje vabijo na spominsko prireditev ob 74. obletnici 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze v Dobrniču, 15.10.2017 ob 12.00 uri pri Gasilskem domu. Slavnostna govornica bo ministrica Andreja Katič. Ta prireditev je najštevilčnejši letni zbor slovenskih žensk.

slika2

ČISTILNA AKCIJA JELOVKA 2017

Vodstvo Občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Šentrupert je sklenilo, da je potrebno pričeti priprave za aktivnosti, ki naj bi se dogajale v zimskem času in ki so planirane v letnem programu dela. Padla je odločitev, da se izvede čistilna akcija do tabora Zapadnodolenjskega odreda v Jelovki, kjer se planira v prvem tednu decembra izvesti pohod v spomin na dogodke jeseni in pozimi leta 1942. Predsednik Šentrupertske organizacije je vsem članom poslal prijazno pismo in jih pozval, da se akcije udeležijo 13.10.2017 z zborom ob 08.00 uri na "placu" v Šentrupertu. Žal je bil odziv bolj klavern, štirje člani (skupaj s predsednikom) pa smo kljub temu odšli do Zabukovja in nato po spodnji poti do barake, ki je postaljena v Jelovki. Očiščena je bila pot, tako da je sedaj s terenskim vozilom prevozna. Ravno tako smo očistili okolico postavljenih obvestilnih oz. markacijskih oznak, ki so bile postavljene v okolici tabora pred petimi leti. Po malici, za katero je poskrbel predsednik smo se odločili, da bomo v Jelovko prišli še enkrat in sicer v drugem tednu novembra in očistili še zgornjo pot iz Zabukovja, člani Planinskega društva Polet pa bodo obnovili markacijske oznake poti. Informirani smo bili tudi o dogovorih s šolo, ki naj bi skupaj z borčevsko organizacijo v počastitev dogodkov decembra meseca organizirala pohod šolskih otrok, borci pa jim bomo pripravili presenečenje. Polni informacij ter načrtov smo zapustili pomemben kraj iz časov NOB. Upamo, da se nam bodo drugič priključilo več članov. Boštjan SLADIČ

slika1 slika2

KOMEMORACIJE 2017

Spoštovani! Obveščamo občane Občin Šentrupert, Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno da bodo • Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Šentrupert organizirala ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve v TOREK, 31.10.2017, OB 9. 00 URI PRI SPOMENIKU NOB V ŠENTRUPERTU; • Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Mirna organizirala ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve v TOREK, 31.10.2017, OB 10.30 URI PRI SPOMENIKU NOB NA ROJAH - MIRNA; • Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Velika Loka organizirala ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve v TOREK 31.10.2017 OB 16.00 URI NA POKOPALIŠČU NA ČATEŽU; • Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Trebnje organizirala ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve v TOREK 31.10.2017, OB 15.00 URI PRI SPOMENIKU NOB V SPOMINSKEM PARKU TREBNJE; • Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Mokronog organizirala ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve v SREDO, 1.11.2017, OB 9.30 URI PRI POKOPALIŠČU V MOKRONOGU. • Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Dobrnič organizira ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve v PETEK 27. 10. 2017 ob 15.00 URI PRI GROBIŠČU NA MARNICAH. Pri vseh žalnih slovesnostih bo izveden tudi krajši kulturni program.