logo borci
dogaja se

ČISTILNA AKCIJA JELOVKA 2017

Vodstvo Občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Šentrupert je sklenilo, da je potrebno pričeti priprave za aktivnosti, ki naj bi se dogajale v zimskem času in ki so planirane v letnem programu dela. Padla je odločitev, da se izvede čistilna akcija do tabora Zapadnodolenjskega odreda v Jelovki, kjer se planira v prvem tednu decembra izvesti pohod v spomin na dogodke jeseni in pozimi leta 1942. Predsednik Šentrupertske organizacije je vsem članom poslal prijazno pismo in jih pozval, da se akcije udeležijo 13.10.2017 z zborom ob 08.00 uri na "placu" v Šentrupertu. Žal je bil odziv bolj klavern, štirje člani (skupaj s predsednikom) pa smo kljub temu odšli do Zabukovja in nato po spodnji poti do barake, ki je postaljena v Jelovki. Očiščena je bila pot, tako da je sedaj s terenskim vozilom prevozna. Ravno tako smo očistili okolico postavljenih obvestilnih oz. markacijskih oznak, ki so bile postavljene v okolici tabora pred petimi leti. Po malici, za katero je poskrbel predsednik smo se odločili, da bomo v Jelovko prišli še enkrat in sicer v drugem tednu novembra in očistili še zgornjo pot iz Zabukovja, člani Planinskega društva Polet pa bodo obnovili markacijske oznake poti. Informirani smo bili tudi o dogovorih s šolo, ki naj bi skupaj z borčevsko organizacijo v počastitev dogodkov decembra meseca organizirala pohod šolskih otrok, borci pa jim bomo pripravili presenečenje. Polni informacij ter načrtov smo zapustili pomemben kraj iz časov NOB. Upamo, da se nam bodo drugič priključilo več članov. Boštjan SLADIČ

slika1 slika2

KOMEMORACIJA NA ROJAH

Vsako leto se ob prazniku dneva spomina na mrtve s svečano komemoracijo pri spomeniku na Rojah poklonimo 106 borcem, ki so padli za svobodo v drugi svetovno vojni. Dogodek organizira Zveza združenj borcev za vrednote NOB, OO ZB Mirna, ki ji predseduje Milan Škufca. Na dan reformacije smo prisostvovali kulturnemu programu, ki so ga pripravili Mešani pevski zbor Društva upokojencev Mirna ob spremljavi harmonikarja Toma Zorca, recitatorki Lina Kirm in Vesna Mejaš iz Osnovne šole Mirna pod mentorstvom profesorja Ivana Gregorčiča, študent Julij Kramar ter član OO ZB Občine Mirna Zoran Remic, ki je program tudi povezoval. Ob zvokih žalostink in partizanskih pesmi ter primernih recitacijah za ta dogodek smo se zatopili v zgodovino ter se spomnili vseh, ki so za domovino dali svoja življenja. Delegaciji Občinske organizacije Zveze borcev Mirna in Občine Mirne sta položili cvetje v spomin padlim borcem, svečko pa je prižgala tudi delegacija Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Trebnje. Slavnostni govornik je bil predsednik OO ZB za vrednote NOB Mirna Milan Škufca (njegov govor laho preberete na koncu prispevka). Hvala govorniku, vsem nastopajočim, praporščakom in tudi vsem prisotnim, ki ste s svojo udeležbo počastili spomin na padle borce NOB. Govor Milana Škufce: Tovarišice in tovariši! Vsakoletna spominska slovesnost ob tem spomeniku je namenjena spominu na padle borce in aktiviste NOB. V borbo so šli za osvoboditev izpod okupatorja in za boljši jutri s prepričanjem, da se za ta cilj izplača žrtvovati tudi življenja. Zato se sprašujemo, kako je mogoče tako plemenito dejanje enačiti s pobegom v naročje okupatorja, ki se konča z najbolj sprevrženim dejanjem – izdajo. Pričakovati je bilo, da se bodo v samostojni Sloveniji katoliška cerkev in stranke, ki so z njo povezane opredelile do sodelovanja s fašizmom in nacizmom in se zato opravičile. Po vojni smo odpustili Nemčiji, Italiji in Madžarski, ki so okupirale našo domovino. ZAKAJ? Ker so se opravičile in jasno distancirale od režimov in zločinov, ki so jih zagrešili v 2. svetovni vojni. Ko so začele stranke in rimskokatoliška cerkev v prvih dneh naše samostojnosti na veliko opletati s pojmom SPRAVA, smo pričakovali nekaj takega tudi od njih. Kolaboracija in izdajstvo so veliko bolj sprevržena dejanja, kot pa napadi regularnih vojska. Največ žrtev in najhujši porazi so bile posledica izdajstev. In kaj smo dočakali? Da si pod »spravo« predstavljajo najmanj enačenje njihovega početja z borbo za svobodo. S potvarjanjem zgodovine in govorjenjem, da so bili v to prisiljeni iz strahu pred nekakšnim komunizmom. Spreobračanje dejstev o drugi svetovni vojni je zloraba zgodovine v politične namene. Upajmo, da bodo nekoč tudi potomci in simpatizerji teh kolaborantov spoznali, da jih cerkev in stranke, ki netijo sovraštvo in poskušajo to sramoto sprati z lažmi in izgovori, uporabljajo samo kot volilno bazo, ne nudijo pa nobene prihodnosti zaradi pomanjkanja vizij ter političnih in gospodarskih programov. Mlajša generacija pričakuje jasne in za njih perspektivne programe, ne pa večno prirejanje in potvarjanje zgodovine z namenom priti ali ostati na oblasti. Tudi borci, ki so izgubili življenja v borbi proti okupatorju in so pokopani na tem mestu ter v vseh drugih grobiščih, so se borili tudi za boljšo in pravičnejšo prihodnost. Zato smo dolžni nadaljevati njihov boj, ki kot kaže še ni končan. SLAVA NJIHOVEMU SPOMINU!" besedilo in fotografije: Anica Janežič

slika1 slika2 slika3 slika4 slika5

KOMEMORACIJA V ŠENTRUPERTU

Kot že vrsto let zapored je bila tudi letos 31.10.2017 ob 09.00 uri organizorana komemoracija špri spomeniku padlim in pobitim v NOB v Šentrupertu. Izveden je bil tudi kulturni program v katerem so sodelovali učenco Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Mo.PZ Zagriški fantje iz Šentlovrenca in recitatorja Anja Zorenč in Miro Brezovar, ki je pripravil scenarij prireditve. Na koncu se je predsednik OO Šentrupert vsem zbranim in nastopajočim zahvalil za udeležbo.

slika1 slika2

KOMEMORACIJA NA MARNICAH

Po dolgih letih je bila letos organizirana komemoracija pri spomeniku 366. padlim partizanom na Marnicah. Brane Praznik je recitiral dve pesmi, predsednik ZB za vrednote NOB Trebnje pa je v spominski besedi opozoril na grozote vojne s posebnim povdarkom na številu žrtev, ki jih je največja morija druge svetovne vojne terjala na Slovenskem. Kljub skromni udeležbi bo komemoracija organizirana tudi naslednje leto.

slika1 slika2

KOMEMORACIJA NA ČATEŽU

Na Čatežu je bila 31.10.2017 organizirana komemoracija pri obnovljenem spomeniku, ki smo ga letos s pomočjo Občine Trebnje obnovili. V kulturnem programu komemoracije so sedoelovali učenci OŠ Veliki Gaber in Brane Praznik.

slika1 slika2

MIKLAVŽEV POHOD V JELOVKO

V počastitev 75. obletnice postavitve tabora Zapadnodolenjskega odreda v Jelovki nad Zabukovjem O.O. Šentrupert 2. 12. 2017 (sobota) organizira MIKLAVŽEV POHOD iz smeri Šentruperta proti Jelovki z odhodom ob 09.00 uri iz trga v Šentrupertu (pot traja 2 uri ) in iz smeri Zabukovja proti Jelovki z odhodom ob 10.30 uri izpred domačije Gregorčič (pot traja 30 minut). Pot je primerna za otroke in starejše. Pri baraki v Jelovki bo ob 11.30 uri organiziran krajši kulturni program, dogodke takratnega časa, ki so bili povezani tudi z Miklavževanjem pa bo obudil predsednik O.O. Šentrupert Jurij Bizjak. Pohoda bosta organizirana v vsakem vremenu. Pohodniki bodo vodeni, udeležba je na lastno odgovornost. Malica iz nahrbtnika. Vabljeni ! Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje O.O. Šentrupert

slika1 slika2

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje je samostojna, domoljubna, nepridobitna organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo borci in drugi udeleženci narodnoosvobodilnega protifašističnega boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednot NOB 1941-1945. Nameni in cilji organiziranja ter delovanja združenja temeljijo na tradicijah slovenskega odporništva, v boju za narodni obstoj, svobodo in samostojnost, ki se je najneposredneje in najdoslednejše izrazilo v boju za severno mejo, v narodnoosvobodilnem boju 1941-1945 in v osamosvojitveni vojni leta 1991. V zasledovanju ciljev naše organizacije pri svojem delovanju skrbimo tudi za aktivnosti mladih, ki jih skušamo seznanjati z vojaškimi vrlinami, med katere spada tudi strelstvo, ki je postalo olimpijska disciplina in v kateri naši tekmovalci dosegajo zavidljive uspehe. Ker želimo s strelstvom seznaniti čim širši krog mladih smo se odločili, da izvedemo krajšo seznanitev z zračnim orožjem učence osmih in devetih razredov vaših šol, organizirali pa bi tudi tekmovanje ekip vaših šol v streljanju z zračno puško. Tekmovanje bo potekalo v sredo 29.11.2017 ob 10.30 uri v prostorih TVD Partizan Mirna. Prijave sprejema Hrovat Mirko ml. na elektronski naslov mirko.hrovat@gmail.com do 24.11.2017. Prijava naj vsebuje poimenski seznam tekmovalcev in razred katerega obiskuje posamezni tekmovalec. Streljanje se bo izvedlo po pravilih strelske zveze Slovenije. Tekmovanje je ekipno in posamezno, ne glede na starost in spol. Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci, v skupni rezultat pa se štejejo najboljši trije dosežki. Strelja se z razdalje 10 m, tekmovalci imajo na voljo 20 minut, neomejeno število poskusnih strelov in 10 strelov za oceno (po 5 strelov v vsako tarčo). Strelja se s serijsko zračno puško na tarče R-8. Puške, strelivo in tarče zagotovi organizator. Tekmovanje bomo izvedli, če bodo prijavljene vsaj tri ekipe. Najboljše tri ekipe in posameznike bomo nagradili. Rezultati bodo objavljeni neposredno po tekmovanju, objavili pa jih bomo tudi v lokalnih medijih. Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo. Trebnje: 7. 11. 2017 Boštjan SLADIČ Predsednik

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

ZB za vrednote NOB Trebnje je v sodelovanju z Občinsko organizacijo Mokronog- Trebelno in Mirna 29.11.2017 ža drugič organiziralo strelsko tekmovanje z zračno puško na strelišču v TVD Partizan Mirna. V zasledovanju ciljev organizacije pri svojem delovanju skrbimo tudi za aktivnosti mladih. Skušamo jih seznanjati z vojaškimi vrlinami, med katere spada tudi strelstvo, ki je postalo olimpijska disciplina in v kateri slovenski tekmovalci dosegajo zavidljive uspehe. S strelstvom želimo seznaniti čim širši krog mladih in tako je tekmovanje med ekipami posameznih šol Mirnske in Temelniške doline ena izmed oblik seznanjanja s strelstvom in tudi medsebojno druženje tekmovalcev in simpatizerjev vrednot NOB. Našemu vabilu se je letos odzvalo sedem ekip (ena več kot lani) in sicer iz Osnovne šole Mokronog, Osnovne šole Mirna in letos tudi iz Osnovne šole Trebnje. Streljanje se je izvedlo po pravilih strelske zveze Slovenije. Tekmovanje je bilo ekipno in posamezno, ne glede na starost in spol. Ekipo so sestavljali štirje tekmovalci, v skupni rezultat pa so se šteli najboljši trije dosežki. Streljalo se je z razdalje 10 m, tekmovalci pa so imeli na voljo 20 minut, neomejeno število poskusnih strelov in 10 strelov za rezultat (po 5 strelov v vsako tarčo). Streljlo se je s serijsko zračno puško na tarče R-8. Tretje mesto ekipno je dosegla ekipa Trebnje 2, drugo mesto ekipa Mirna 1, prvo mesto pa ekipa Trebnje 1. Prva ekipa je dosegla skupno 230 krogov. Vsem ekipam so bili podeljeni pokali in skromna praktična darila. Pri posameznikih je tretje mesto zasedel Nejc Kastelic, OŠ Mirna s 75 krogi, drugi je bil Domen Stražišar, OŠ Trebnje z 78 krogi, prvi pa Marko Trlep OŠ Trebnje s 83 krogi. Najboljšim posameznikom so bile podeljene medalje in knjižice "V spomin in opomin", ki jo je izdalo Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje. Knjižica je bila podeljena tudi edini deklici na tekmovanju Ob otvoritvi in podelitvi nagrad smo obudili spomin na bivši praznik "Dan republike" in sprejem učencev osnovnih šol v pionirsko organizacijo. Na vprašanje, ali kdo ve, kaj se je zgodilo 29.11.1943 ni znal odgovoriti nihče, tekmovalci pa so bili učenci osmih in devetih razredov osnovnih šol. Oboroženi s sodobno tehnilogijo pa je tekmovalcem hitro na pomoč priskočil striček Googl. Boštjan SLADIČ

slika1 slika2 slika3 slika4 slika5

Spominski »MIKLAVŽEV« pohod do tabora ZAPADNO DOLENJSKEGA ODREDA v »JELOVKI«

O.O. ZB za vrednote NOB Šentrupert je v počastitev 75. Obletnice ustanovitve ZDO organiziral 2. 12. 2017 pohod v partizanski tabor »Jelovka«. ZDO je bila posebna partizanska enota, ki je takrat delovala v treh bataljonih in štela 265 bork in borcev. Njena posebnost je bilo delovanje v več funkcijah: teritorialno, vojaško, politično, mobilizacijsko, propagandno in kadrovsko. Prvi bataljon in štab odreda je deloval na področju med mirnsko železniško progo in italijansko-nemško okupacijsko mejo, drugi bataljon je deloval od Kočevskega Roga do dolenjske železniške proge tretji pa je deloval v vzhodni okolici Ljubljane. Po uspešno prestani veliki italijanski ofenzivi jeseni leta 1942 se je odredov štab in 1. bataljon naselil v Lukovec pri Tihaboju. V oktobru 1942 je glavno poveljstvo partizanskih enot izdalo ukaz, da morajo vse partizanske čete in bataljoni imeti svoja taborišča izven naselij. Za lokacijo svojega baznega tabora je ZDO izbral osrčje prijazne Dolenjske med Gabrovko, Mirno in Šentrupertom, v trikotu naselij Zaloka-Pečice-Zabukovje. To je gozdnati predel, ki mu domačini pravijo Jelovka. Po grapi, ki deli Jelovko teče hudourniški potoček, ki izvira pod Zaloko in se nato izliva v reko Mirno. Ta kraj je bil izbran tudi zaradi tega, ker je bil sovražniku težje dostopen in hkrati blizu hribovskih vasi. Partizanski tabor v Jelovki je imel nared že prva ležišča 2. novembra. Sam tabor je imel v svoji sestavi 4 zemljanke, 5 šotorov, eno leseno barako, prva pomoč, kuhinjo in klavnico. Tabor je bil izhodišče za razne borbene akcije, imeli so tudi zelo veliko raznih aktivnosti. Za dan mrtvih 1942 so na pokopališče v Šentrupertu na grobove padlim partizanom položili cvetje. Čez šest tednov so se pri Sv. Križu udeležili tudi polnočnice. Imeli so 11 političnih mitingov in 5 mobilizacijskih sestankov. Bili so tudi kulturno ozaveščeni saj so imeli svoj pevski zbor, izdali so svoje glasilo »STENSKI ČASOPIS«, izšle so tri številke v novembru in decembru. V Taboru so varovali tudi tako imenovano »STIŠKO TEHNIKO«,to je bila tiskarna katera je bila prvotno v samostanu Stična. V eni izmed barak, ki je bila malo bolj oddaljena od centra tabora pa so si uredili tiskarno in jo poimenovali »URŠKA«. V mesecu decembru so ponatisnili več številk »Slovenskega Poročevalca« in prvo številko ženske revije »NAŠA ŽENA«. Tabor so uporabljali do 22. decembra 1942 leta. V spomin 75. obletnice ustanovitve ZDO je bil organizirani spominski pohod ki smo ga poimenovali »MIKLAVŽEV POHOD« saj so v taboru tudi organizirali miklavževanje s pomočjo župnika iz Sv.Križa. Pohoda, ki sta potekala iz dveh smeri in sicer Šentruperta in Zabukovja, se je udeležilo približno 80 pohodnikov. Iz Zabukovja je krenilo kar 32 otrok, učencev Osnovne šole Dr. Pavla Lunačka Šentrupert in vrtca Čebelica Šentrupert v spremstvu staršev in mentorice. Pohod je bil organizran v okviru krožka CICI PLANINEC, potekal pa je po poti, ki so jo markirali člani Planinskega društva Polet Šentrupert. Pri baraki, ki jo vzdržujejo člani ZB za vrednote NOB Šentrupert pa so se na skupni slovesnosti, ki so jo popestril recitatorji Anže, Marija, Ana in Ula zbrali še praporščak ZDO Vojko Smole, praporščak ZB za vrednote NOB Šentrupert Sandi Pirh in člani Duletove čete iz Tržišča z dvema starodobnikoma. Delovanje ZDO je orisal predsednik ZB za vrednote NOB Šentrupert Jurij Bizjak, na koncu pa je otroke obdaroval tudi Miklavž, ki je pustil v taboru 50 daril in sicer takih, kot so jih včasih od njega dobivali naši starši in stari starši (suho sadje, pomaračne, mandarine, bomboni in pečen parkel). Ob prijetnem vzdušju in prepletanju mladosti s starostjo so se udeleženci razšli v upanju, da se nasledje leto zopet srečamo. Po končanem uspešnem pohodu pa sta predsednik ZB za vrednote NOB Šentrupert in član Boštjan SLADIČ obiskala eno najstarejših članic organizacije in ji voščila vse najboljše za njen 94. rojstni dan.

slika1 slika2 slika3 slika4 slika5

SPOMIN NA MRTVE V MOKRONOGU

Člani OO borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno so 1.novembra 2017 ob 9.30 uri, kot tolikokrat že poprej pripravili žalno komemoracijo, na kateri je sodelovala častna straža SV iz Novega mesta in več praporščakov različnih društev ter organizacij občine Mokronog-Trebelno. Učenci OŠ Mokronog so skupaj s svojo mentorico pripravili lep kulturni program, katerega je popestril trobentač Klemen Kladnik. V spomin na pokojne pa je svoje dodal še župan občine Mokronog-Trebelno, katerega besede so se globoko vtisnile v spomin vsem prisotnim, katerih pa tudi to leto ni bilo malo. Mišo Hrovat

slika1 slika2

SREČANJE BORCEV MOKRONOG-TREBELNA

Občinska organizacija borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno je v petek, dne 17.11.2017, ob 16.00 uri, v lovski koči Mokronog, na Prelogah organizirala, sedaj že tradicionalno skupno srečanje članov s pridihom MARTINOVANJA. Namen srečanja je druženje članov, simpatizerjev in tistih ljudi, ki nam pomagajo uresničevati program dela. Med druženjem in medsebojnem spoznavanju, so se nam pridružili tudi župan občine Mokronog-Trebelno g. Anton Maver in podžupan g. Franc Glušič, ter Častni konzul Ruske federacije g. Dušan Černe, pa predsednik GD Mokronog g. Janez Bregant in predsednik VD Toni Bulc. Na srečanje smo povabili tudi etnologinjo, kustosinjo ga. Alenko Lamovšek, ki je po pozdravu popestrila srečanje članov s predstavitvijo ljudskega praznika Martinovo. Po uvodnih govorih gostov, je Častni konzul Ruske federacije pripravil presenečenje in posameznikom naše organizacije podelil visoko priznanje Ruske federacije za prispevek k ohranjanju in širitvi zgodovinskih vrednot pridobljenih zlasti med I. in II. svetovno vojno. Med dobitniki priznanj so bili Stane Peček, Anton Maver, Franc Glušič in Mirko Hrovat. Srečanje se je nadaljevalo v prijetnem vzdušju članov ob dobrem golažu ter rujni kapljici, ki so jo darovali prisotni člani. Na ta način smo tudi zaokrožili uspešno delo organizacije v preteklem obdobju. OO Mokronog-Trebelno predsednik Mirko Hrovat

slika1 slika2

POSLOVILI SMO SE OD ANTONA POPITA

Sredi jeseni, ko drevje odmetuje listje tisočerih barv, in ko sončni žarki izgubljajo svojo toplotno moč, je trudno življenje končalo svoj boj. Ne jokajte. Za tovarišem Tonetom ni več trpljenja in ni bolečine. Tone je sklenil svojo življenjsko pot. Tiho in mirno je odšel, prav tako tiho in mirno, kot je živel. Spoštovani svojci, spoštovani žalni zbor. Tov. Tone se je rodil v Javorju pri Šmartnem pri Litiji pred 94-timi leti v številni kmečki družini. Ko je bil star tri leta se je skupaj z družino preselili v Slepšek, kjer je prebival vse do svoje smrti. Doma so se med obema vojnama večinoma preživljali s kmetijo. Zaradi vse slabših časov, se je oče odpravil za zaslužkom v Ameriko in po vrnitvi poskušal urediti vse potrebno, da bi tja odšel z vso družino, vendar so mu prošnjo zavrnili. Tako so doma vsi skupaj dočakali najhujše obdobje svojega življenja, začetek in nadaljevanje II. svetovne vojne. Ker je bila Tonetova družina napredna, so se takoj po okupaciji odzvali klicu domovine in se pridružili drugim aktivistom z namenom zbiranja orožja za partizanske enote ter seveda tudi drugih materialov. Tone je sodeloval tudi pri raznih akcijah terenskih aktivistov, ko so izvajali različne diverzije na mostovih in železniških progah in drugod. Kaj kmalu je postal tarča Italijanskega okupatorja, ki so se nekega nedeljskega jutra pojavili v neposredni bližini njihove hiše. Obkolili so sicer kar celo vas tako, da je bilo nemogoče pobegniti. Iz vasi so pobrali kar veliko fantov in starejše moške ter jih odpeljali na zbirno mesto v Trebnje. Od tam pa skupaj z drugimi v koncentracijsko taborišče Padova. V taborišču je skupaj z očetom in bratom Francijem preživel pol leta, ko so brata Francija premestili v drugo taborišče Renici pri Rimu, kjer je v slabih razmerah umrl. Tone je skupaj z očetom dočakal kapitulacijo Italije in se jeseni 1943 vrnil domov, očeta pa so Nemci odpeljali v Nemško taborišče. Tone je ob prihodu domov takoj dobil ponudbo za vstop v belogardistično enoto, vendar se je odločil in sledil srcu in klicu domovine ter se takoj pridružil partizanom v Gubčevi brigadi. Tone je bil zelo hraber in kljub nevarnostim se nalogam v enoti ni izogibal, katerih pa ni bilo malo. Večkrat je pripovedoval svoje zgodbe, med drugim tudi to, da je bil skupaj s soborci Gubčeve brigade v Beli krajini v vasi Lokve pri Črnomlju, kjer se je pri preizkušanju orožja smrtno ponesrečil komandant Stane. Vse dogajanje med vojno se je Tonetu kot mlademu fantu globoko vtisnilo v spomin. Teh dogodkov in trpljenja med drugo svetovno vojno ni nikoli pozabil. Še naprej je sledil svojemu srcu in ostal trden v prepričanju, da je to, kar počne prava pot. Dragi tovariš Tone! Po vojni se je tudi zate začelo vse na novo. Po po vojni si ostal v svoji enoti, to je Gubčevi brigadi, s katero ste ponosno vkorakali v Trst in to pridobitev varovali skupaj z Angleži. Kasneje ste se iz Trsta umaknili v bližino Ljubljane, kjer je bila Gubčeva brigada razpuščena. Ker si bil oficir si ostal v službi JNA, nazadnje v protiletalski artileriji v Cerkljah na Dolenjskem. Leta 1947 ti je umrl oče, ki ti je zapustil kmetijo, zaradi česar si zapustil službo in se vrnil v Slepšek ter prevzel kmetijo. Časi po vojni niso bili rožnati, zaradi česar si poprijel za vsako ponujeno delo. Med tem si spoznal tudi svojo ženo in si z njo ustvaril družino. Že leta 1948 si se včlanil v borčevsko organizacijo v Mokronogu. Vseskozi si bil zelo aktiven, aktiven vse do časa, ko te je nesreča prikovala na posteljo. Med drugim si bil zelo dolgo praporščak v borčevski organizaciji. Za svojo borbenost, požrtvovalnost, hrabrost in delavnost si bil po vojni odlikovan z medaljo za hrabrost, medaljo Zasluge za narod in medaljo Gubčeve brigade, za delo v borčevski organizaciji pa si večkrat prejel priznanje. Vsi tvoji so bili nate zelo ponosni, sedaj pa si jih zapustil. Tvoj odhod jim pomeni veliko izgubo. Izgubili pa smo te tudi mi, izgubili smo tebe tovariš Tone, ki si v sebi ves čas svojega ž

slika1