logo borci
dogaja se

VABILO NA PREDSTAVITEV KNJIGE

Vabimo vas na predstavitev knjige našega člana mag. Gregorja Kaplan z naslovom Vojna škoda na območju Slovenije v drugi svetovni vojni, ki bo potekala v Dvorani Partizan na Mirni, v sredo 16. maja ob 18.00 uri. Mag. Gregor Kaplan že več kot 20 let intenzivno raziskuje vprašanja vojne škode, nasilje, ki so ga okupatorji izvajali na območju Slovenije, izgon Slovencev v nemška izgnanska taborišča in druge tematike povezane z naštetimi področji. Je avtor številnih člankov, sodeloval je pri urejanju in pisanju številnih knjig, že leta 2002 pa je izdal svojo prvo knjižico z naslovom Vrste in oblike madžarskega okupatorja. Velja izpostaviti, da je Gregor Kaplan sodeloval tudi pri pripravi Zakona o poplačilu gmotne škode, ki je bil februarja vložen v DZ. Zakon je preživel prvo obravnavo a na to, na žalost, zavoljo t.i. kaplje čez rob obstal v predalih DZ. Da gre za izrednega poznavalca tovrstnih vprašanj tudi v mednarodnem okvirju priča tudi dejstvo, da je mag. Gregor Kaplan generalni sekretar Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945, ki prek vseh sodelujočih mednarodnih organizacij šteje več kot 700.000 članov. V odboru je že bil predlagan za podpredsednika, a je takrat predlog kandidature zavrnil. Zlasti predstavniki najštevilčnejših organizacij (Rusije, Ukrajine, Poljske, Češke, Slovaške...) po članstvu so že večkrat izrazili željo, da bi v prihodnje prevzel predsedovanje temu mednarodnemu odboru. Sama knjiga je zbirka in dejansko učbenik podatkov za izterjavo vojne škode od Nemčije kot naslednice. Slovenija in njena politika tega vprašanja od časov osamosvojitve ni načela z naslednico. Znano je, da je bilo to vprašanje tudi v prejšnji skupi državi predmet razprave in podatki o tem koliko je bilo poplačanega obstajajo – okvirno gre le za 2% poplačanega dolga. Knjiga je vsekakor velik opomin slovenski politiki, ki se temu vprašanju izogiba na račun Slovenskega naroda ter še vedno živih prič tin žrtev fašizma in nacizma, kar je nedopustno. Vabljeni na predstavitev knjige. Predsednik ZZB Trebnje Boštjan Sladič

slika1

TEKMOVANJE V ORIJENTACIJI ZA POKAL GUBČEVE BRIGADE

OO borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno v okviru praznovanja obletnice ustanovitve XII. SNOUB, Gubčeve brigade in Mokronoške čete, dne 02.06.2018 ob 08.00 uri načrtuje izvedbo VII. orientacijskega pohoda, na katerem bodo tekmovale ekipe osnovnih šol ter društva in organizacije iz različnih krajev občine Trebnje, Mirne Šentruperta in Mokronog - Trebelno. Na ta način se naša organizacija prizadeva ohranjati vrednote pridobljene med NOB ter spomin na dogajanje med NOB 1941-1945, kakor tudi v osamosvojitveni vojni leta 1991. V času tekmovanja se bodo tekmovalci seznanjali s pomembnimi dogodki iz vojnega obdobja, s spominskimi obeležji NOB, kakor tudi z dogajanji v času osamosvojitvene vojne, izvajali pa bodo tudi določene naloge na različnih kontrolnih točkah. Na cilju bo še organizirano tekmovanje v streljanju z zračno puško, v kategoriji otrok do 15 let in članov. Tekmovanje: Po poteh Gubčeve brigade Datum: Sobota, 2.6.2018 ob 08.00 uri Kraj: Mokronog, Športni park pred OŠ Mokronog Organizator: OO borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno Vodja tekmovanja: Matej Dreža Prihod: 08.00 ura Štart: 08.30 ura ŠD Mokronog Cilj: LD Mokronog (Preloge) Kategorije: Učenci OŠ do 15 let Člani in članice od 15 let dalje Ekipa je sestavljena iz treh članov, članic, lahko so mešane ekipe Poimenska prijava članov ekip na štartu. Vrstni red ekip na tekmo bo določila tekmovalna komisija po prejemu prijav, ekipe bodo o vrstnem redu seznanjene pred pričetkom tekmovanja, ekipe bodo odhajale na pot z desetminutnim zamikom. Prijave: do vključno 25.5.2018 na naslov mirko.hrovat@gmail.com V primeru prijav manj kot 10 ekip se tekmovanje ne izvede, kategorije se upoštevajo samo po prijavi najmanj 5 ekip. Morebitno odpoved tekmovanja se sporoči ekipam 4 dni pred začetkom tekmovanja, zato prosimo vse ekipe, da nam ob prijavah posredujte elektronske naslove. Štartnina: za učence OŠ brezplačno, za ostale 10 EUR po osebi (pijača, hrana in majica), ki se poravna na transakcijski račun štev. 0315 3100 0002 222, SKB Trebnje, last Združenja borcev NOB Trebnje, do vključno 25.5.2018 s pripisom Za orientacijski pohod Teren: Okolica Mokronoga, Priča, Brezovica pri Trebelnem Karta: Občina Mokronog-Trebelno (ekipe prejmejo karto pred tekmo) Razglasitev: Na cilju, LD Mokronog Nagrade: Prvo tri uvrščene ekipe bodo prejele pokale, najboljša ekipa v vseh kategorijah pa še prehodni pokal Gubčeve brigade. Informacije: Mišo Hrovat - 040 796-475, Matej Dreža – 040 667-501 Opozorila: Propozicije pohoda bodo objavljene 1 mesec pred začetkom tekmovanja na spletni strani združenja www.zb-nob-trebnje.si Potrjevanje kontrol bo na klasičen način z luknjanjem kontrolnih kartončkov Tekmovanje poteka ob vsakem vremenu Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost Med potjo na različnih kontrolnih točkah bodo tekmovalci izvedli določene naloge: streljanje z zračno puško, streljanje z lokom in metanje bombe v cilj. Na cilju test z 10 vprašanji o dogajanju med NOB in osamosvojitveno vojno (viri: Gubčeva brigada, Mokronoška četa, XII. SNOUB, Milan Majcen in Janček Mevželj, Občina Trebnje med NOB in Osamosvojitveno vojno. Na spletni strani Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje www.zb-nob-trebnje.si bo od 22.5.2018 objavljeno 50 vprašanj

POKAL GUBČEVE BRIGADE- VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1

Pred vami je 50 vprašanj. Natančno preberite vsebino vprašanj in odgovore! Pri vsakem vprašanju je možen samo 1 pravilen odgovor. Obkrožite ga! 1. Oborožene sile Nemčije so v zgodnih jutranjih urah 6. aprila brez vsake vojne napovedi bombardirale Beograd, prestopile meje, kmalu nato bombardirale Zidani most, popoldne pa so njihovi bombniki že preletavali Dolenjsko. Katerega leta je bilo to? • 1938 • 1941 • 1945 2. Kdo je bil poveljnik Gubčeve brigade? • Franc Krese-Čoban • Franc Rozman Stane • Lado Ambrožič – Jure Novljan 3. V drugi svetovni vojni so slovensko ozemlje poleg Nemčije okupirale tudi druge države in si ga razdelile ter na njem postavile svoja poveljstva, ki so preko lastnih oboroženih sil in kolaboracionistov (domačih izdajalcev) izvajali nasilje nad Slovenci. Katere države so poleg Nemčije okupirale slovensko ozemlje? a) Avstrija in Švica b) Italija in Madžarska c) Avstrija in Madžarska 4. Narodna junaka Janček Mevželj in Milan Majcen sta se 28. in 29. oktobra 1941 hrabro borila z Nemci in Italijani ter se jima upirala z nadčloveškimi močmi nedaleč od Mokronoga dan in noč, na koncu pa sta podlegla ogromni premoči napadalcev. Nemci so ju kasneje pokopali z vsemi vojaškimi častmi. V kateri vasi je to bilo? • Veliki Cirnik • Krmelj • Murence pri Šentjanžu 5. XII. Slovenska narodno osvobodilna udarna brigada je bila ustanovljena 24. septembra 1943. leta. Eden izmed petih poveljnikov je bil tudi domačin narodni heroj Franc Krese-Čoban. Kje je bila ustanovljena omenjena brigada? • V Mokronogu • Na Trebelnem • V Mirni peči 6. Ena najuspešnejših bitk Gubčeve brigade je bila v bližini Ribnice dne 25. na 26. marca 1943, v kateri so sodelovale še Šercerjeva, Tomšičeva in Cankarjeva brigada. Partizani so popolnoma uničili zelo znano italijansko brigado Macerata, ki je bila posebej izurjena za boj proti partizanom. Kako se je bitka imenovala? • Bitka v Jelenovem žlebu • Napad na Bučko • Napad na Dob 7. V Radohovi vasi je bilo 28. aprila1942 ustreljenih šest talcev, ki so jih pripeljali iz novomeških in ljubljanskih zaporov. Med njimi so bili trije Mokronožani. Katera trojica je pravilna? • Franc Žlajpah, Franc Kodrič in Ivan Majcen • Franc Kladnik, Jože Jerič in Anton Koračin • Anton Koščak, Rudi železnik in Milan Majcen 8. 25. junija 1991 je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev osamosvojitve Slovenije iz skupne države Jugoslavije. Jugoslovanska ljudska armada je že dan po osamosvojitvi poskusila s silo zatreti slovensko samostojnost. S tem se je začela vojna , v kateri sta slovenska teritorialna obramba in policija porazila JLA. Koliko časa je trajala osamosvojitvena vojna v Sloveniji? • 1 leto • 10 dni • 9 mesecev 9. Slovenski narod je na plebiscitu leta 1990 izglasoval, da naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Plebiscit so izvedli 23. 12. 1990, razglasili pa 26. 12. istega leta na Trgu republike v Ljubljani. Kdaj praznujemo Dan samostojnosti in enotnosti ? • 26. decembra • 25. junija • 25. maja 10. Kdaj praznujemo Dan državnosti, ko je Slovenija z Ustavnim zakonom leta 1991 tudi formalno postala samostojna? • 26. decembra • 25. junija • 25. Maja 11. Takoj po začetku II. svetovne vojne se je na našem območju že pričela oborožena vstaja. Narodni junak je iz gozda pod Pričo leta 1941 oddal prvi strel na okupatorja v Mirenski dolini. Streljal je na žandarja takratne žandarmerijske postaje, ki je bila v sedanji Žagarjevi hiši v Škarpi v Mokronogu. Kdo je bil ta junak? • Milan Majcen • Nace Majcen • Janček Mevželj 12. Legendarna Gubčeva brigada je bila ustanovljena 4.septembra 1942, letos mineva 76 let od ustanovitve. Ob ustanovitvi je brigada štela 850 borcev in bork. Kje je bila ustanovljena? • V vasi Češnjice pri Trebelnem • Na Vrhu pri Trebelnem • V gozdu južno od vasi Trebelno

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 2

13. Mokronoška četa je bila ustanovljena avgusta 1941 leta. Prvi poveljnik je bil domačin - narodni heroj Milan Majcen, ki je na Dolenjsko prišel iz Ljubljane, kjer je bil v sestavu Mokrške čete. Vodstvo NOB ga je poslalo na Dolenjsko, da je pričel z ustanavljanjem partizanskih čet. Kje je bila ustanovljena Mokronoška četa? • V Mokronogu • V Gorenjem Mokronogu • V gozdu, v bližini vasi Gorenje Zabukovje 14. XII. SNOUB je sodelovala v bojih tudi izven slovenskih meja. Znana je uspešna bitka XII. SNOUB, Cankarjeve Brigade, ki so v sodelovanju s hrvaškimi partizanskimi enotami uničile zelo močno nemško ustaško postojanko v Bosiljevem Tako so odstranili pomembno točko za povezovanje slovenskih in hrvaških partizanskih enot. Kako se je imenovala hrvaška enota? kraj je bil to? • Karlovački odred • Goranska brigada • XIII. Hrvaška divizija 15. Koliko talcev je bilo 21.9. leta 1942 ubitih v bližini Mokronoga, v Cugljevi Dolini in Kuratu, katerih spisek je mokronoški župnik Janez Sladič predal italijanski vojski? • 10 • 12 • 20 16. Leta 1972 je izšla knjiga »Gubčeva brigada«, ki na več kot 1000 straneh opisuje celotno pot in delovanje Gubčeve brigade. Vsebuje tudi poimenski seznam vseh Gubčevcev, tudi padlih, in celoten poveljniški kader. Avtor knjige je Gubčevec, ki je bil v brigadi od njene ustanovitve do januarja 1943 in se je pri pisanju knjige opiral tudi na številna dokumentarna gradiva o brigadi. Kdo je avtor omenjen knjige o brigadi? • Nace Majcen • Lado Ambrožič – Jure Novljan • Franc Rozman Stane 17. Zelo veliko število borcev je v brigadi doživljalo nepozabne trenutke osebnostnega razvoja v surovih vojnih razmerah. Ko se je vojna zmagovito končala, so bili Gubčevci prekaljeni borci, ki so začeli na svoja ramena prevzemati nove težavne naloge pri obnovi in razvoju porušene domovine. Kolikšno je bilo skupno število vseh borcev v brigadi? • Več kot 3000 borcev • Okrog 1500 borcev • Manj kot 1000 borcev 18. Bojna pot Gubčeve brigade je bila opisana v različnih dokumentih in gradivih. Ohranjene so različne kronike o vseh temeljnih brigadnih enotah, o njenih premikih in bojih ter o posebnih dogodkih iz življenja enot in borcev. Brigada se je premikala na obširnem območju slovenskega ozemlja ter na Hrvaškem. Kolikšna je bila celotna bojna pot Gubčeve brigade? • Več kot 3000 km • Več kot 7000 km • Okrog 10000 km 19. V knjigi o Gubčevi brigadi so tudi skice, ki prikazujejo bojne premike brigade v različnih časovnih obdobjih. Med njimi je tudi skica, ki prikazuje bojno pot Gubčeve brigade v obdobju od 5. do 24. 9. 1942, ki se je pričela na Trebelnem in končala nekje v okolici Novega mesta. Kje natančno se je pot, označena na tej skici, končala? • V Žužemberku • V Straži • V Dobrniču 20. Gubčeva brigada ni delovala le na območju Novega mesta, pač pa je v letu 1942 nudila vojaško pomoč tudi aktivistom na grosupeljskem in stiškem območju. Ta bojni pohod je trajal od 11. do 16. 10. 1942 in je označen na posebni skici. Označite, kje se je ta pohod začel in kje končal! • Začel v Radolji, končal na Debelem vrhu • Začel na Debelem vrhu, končal v Radolji • Začel v Trebnjem, končal na Debelem vrhu

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 3

21. Gubčeva brigada je izvajala številne napade na sovražne postojanke širom Dolenjske. Zelo močne sovražne postojanke so bile v Ajdovcu, Novem mestu, Straži, Žužemberku, Trebnjem in Mirni peči. V obsežni vojaški akciji je Gubčeva brigada 12. 12. 1942 osvobodila Ajdovec, pri tem pa ji je pomagala še ena brigada, ki je navedena tudi na skici, ki prikazuje osvoboditev Ajdovca. Katera brigada je bila to? • Šercerjeva brigada • Tomšičeva brigada • Šaranovičeva brigada 22. Med številnim vojaškimi akcijami Gubčeve brigade so bile pomembne tudi akcije v Mirenski dolini. Konec leta 1942 in v začetku leta 1943 so nastale v Mirenski dolini nastale nove belogardistične postojanke in sicer v Šentrupertu, na Rakovniku, v Tržišču in Krmelju ter v Mokronogu v bližini cerkve na Žalostni gori in pri Sv. Florjanu. V napadih na belogardistične postojanke v Mirenski dolini so sodelovale tudi Cankarjeva brigada, 13. hrvaška brigada in Primorsko-goranski odred. Kateri dve brigadi sta bili zadolženi za napad na postojanke v Mokronogu? • Gubčeva in Cankarjeva brigada • Cankarjeva in 13. hrvaška brigada • Gubčeva brigada in Primorsko-goranski odred 23. Gubčeva brigada je postajala vse številčnejša in leta 1943 je štela že tri bataljone. Istega leta poleti je poveljstvo XV. divizije sklenilo v Gubčevi brigadi ustanoviti še četrti bataljon, kar se je zgodilo 25. avgusta 1943 in ta dan šteje kot rojstni dan četrtega bataljona. Koliko partizanov je po končanem formiranju štel vsak od štirih bataljonov Gubčeve brigade? • Približno 135 partizanov • Približno 300 partizanov • Približno 350 partizanov 24. Po padcu italijanskega vojaškega poveljnika Mussolinija leta 1943 sta italijanski kralj in predsednik vlade začela pripravljati aktivnosti za odpoved vojaškega sodelovanja Italije z nacistično Nemčijo. Kapitulacija Italije je bila podpisana 3. septembra 1943, nekaj dni kasneje pa tudi uradno objavljena. Kdaj natančno je bila objavljena vojaška kapitulacija Italije? • 5. septembra 1943 • 7. septembra 1943 • 8. septembra 1943 25.Po vojaški kapitulaciji Italije septembra 1943 so bile slovenske partizanske brigade zadolžene za razorožitev italijanskih vojaških enot ali pa jih pripraviti za sodelovanje proti okupatorju. Kdo vse je bil sovražni okupator slovenskega ozemlja na Dolenjskem po kapitulaciji Italije? • italijanska in nemška vojska • nemška in belogardistična vojska • italijanska in belogardistična vojska 26.Novo mesto je bila strateško zelo pomembna nemška postojanka na Dolenjskem. Konec leta 1943 je bilo v mestu okrog 3000 vojakov. Poleg nemških enot je bilo največ domobrancev. Nemci so imeli v načrtu zelo dobro utrditi mesto in zagotoviti povezavo z zaledjem zaradi oskrbovanja s hrano in orožjem. Vendar so se partizanske enote zelo dobro organizirale in od 17. novembra 1943 do 2. februarja 1944 izvedle zelo uspešno blokado Novega mesta – uničile so ceste in blokirale dohode do mesta in izvajale vojaške napade na sovražne enote. Katere partizanske enote so sodelovale pri blokadi Novega mesta? • Gubčeva brigada, Dvanajsta brigada in Petnajsta brigada • Gubčeva brigada, Dvanajsta brigada in Šercerjeva brigada • Gubčeva brigada, Dvanajsta brigada in Primorska brigada 27.Junija 1944 so partizanske enote izvedle zelo pomembne napade na sovražne postojanke in na njihove komunikacijske povezave na Notranjskem in v Beli krajini . Ena najpomembnejših komunikacijskih povezav je bila železniška proga Ljubljana – Trst. Borci Gubčeve brigade so skupaj z borci Cankarjeve in Petnajste brigade minirale in onesposobile najpomembnejši del te proge. Kateri objekt so minirale? • Vrhniški klanec • Štampetov most • Postojnski most

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 4

28. Nemci so 30. avgusta 1944 izdali ukaz za ustanovitev šole za usposabljanje domobrancev za boj proti partizanom. Šola je začela delovati 20. septembra 1944 in v kratkem času je bilo usposobljenih zelo veliko domobrancev. Kje je bila ta šola ustanovljena? • V Stični • V Ljubljani • V Žužemberku 29.Za nego partizanskih in zavezniških ranjencev so bile organizirane partizanske bolnišnice, ki so bile na zelo težko dostopnih, pogosto tudi strogo varovanih in tajnih področjih. Ena najbolj znanih partizanskih bolnišnic je bila tudi: • Bolnišnica v Kočevskem rogu • Bolnica v Dolenjskih toplicah • Bolnica v Novem mestu 30.Spomladi 1945 se je druga svetovna vojna bližala svojemu koncu. V Slovenijo so prodirale tuje zavezniške vojaške enote, ki so Nemce prisilile k umiku proti avstrijski meji. Partizanske enote so osvobajale vedno več ozemlja in se pomikale za sovražnimi enotami proti Ljubljani. V začetku maja 1945 je bila podpisana vdaja nemške vojske. Kdaj natančno je bil konec druge svetovne vojne? • 5. maja 1945 • 8. maja 1945 • 13. maja 1945 31. Kdo je bil prvi komandant XII. SNOUB, ki se je ustanovila iz borcev I.bataljona Šlandrove brigade in borcev Gubčeve ter Cankarjeve brigade, od koder je prišel tudi poveljniški kader. • Peter Kos-Petruška • Jakob Golob-Metod • Radomir Božović-Raco 32. Koliko narodnih herojev je dala XII. SNOUB in koliko generalov je izšlo iz nje. • 2 narodna heroje in 8 generalov • 4 narodni heroji in 4 generali • 1 narodni heroj in 3 generali 33. XII. SNOUB je bila prvič v celiti zbrana dne 11. Septembra 1943 pri vasi Gabrijele blizu Krmelja. Brigada je bila po številu najmočnejša brigada XV. Divizije, ki pa je morala za potrebe XV. Divizije oddajati svoje partizane, zato se je stanje v brigade stalno menjavalo. Po nekaterih ocenah vodilnih brigade je bila najmočnejša 24. Septembra 1943, ko je štela … • 1000 borcev • 2000 borcev • 1400-1500 borcev 34. Po mitingu v vasi Gabrijele so se borci XII. SNOUB razvrstili v bojni pohod k Savi. Na tej poti so v silovitem boju zavzeli več bunkerjev in pomembno postojanko. Borbe je trajala od večera 11. septembra 1943 do polnoči naslednjega dne, ko se je delu posadke uspelo prebiti in zbežati v smeri Brunka. • Krmelj • Šentjanž • Tržišče 35. 12. brigada je od 3. do 16. novembra leta 1943 sodelovala v napadu na Novo mesto. Akcijo je vodil štab XV.divizije, ki je poleg 12. Brigade za napad uporabil še Gubčevo, Cankarjevo, 15. brigado in Artiljerijo XV. Divizije. Novega mesta niso mogli zavzeti. Kakšen je bila posledica te 13-dnevne bitke: • so zmagali partizani • iz Novega mesta so se morala umakniti politična vodstva in organi oblasti • Nemci so zmagali 36. Junija leta 1944 je dvanajsta brigada skupaj s Cankarjevo odšla na pohod na Hrvaško, kjer so skupaj s XIII. Hrvaško divizijo napadle pomembno ustaško nemško postojanko, ki je ovirala partizansko povezovanje na relaciji Slovenija - hrvaško primorje in je bila zaradi bližine stalna grožnja osvobojenemu ozemlju v Beli Krajini. Katera postojanka je to bila: • Bosiljevo • Ogulin • Karlovac 37. V času napada na ustaško nemško postojanko junija leta 1944 v bližini Vinice, ko so združeni slovenski in hrvaški partizani osvojili to postojanko, je dvanajsti brigadi poveljeval namestnik komandanta, ker je bil le ta na Primorskem v sestavi Gubčeve brigade in ni mogel pravočasno priti na mesto napada. Kdo je bil takrat namestnik komandanta: • Vid Jerič • Franc Krese-Čoban • Stane Semič-Daki

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 5

38. Cankarjeva brigada je večino časa vojne delovala na Dolenjskem območju, pa tudi drugod po Sloveniji in sosednji republiki Hrvaški. Ustanovljena je bila na podlagi odredbe glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet in sicer v vasi Lapinje na Kočevskem. Večkrat je sodelovala v bojih z Gubčevo in XII. SNOUB. Katerega leta je bila ustanovljena: • Septembra 1943 • Septembra 1942 • Decembra 1941 39. Prvi komandant Cankarjeve brigade je bil • Marjan Dermastia-Urban Velikonja • Jože Ravbar-Gregor Javor • Vid Jerič 40. Napad na Suhor na belogardistično postojanko. Belogardisti so se po italijanski ofenzivi preimenovali v legijo smrti. Na Gorjancih so zasedli kar šestnajst krajev in v njih namestili svoje posadke z namenom vojaško obvladovati celoten masiv Gorjancev. Od tod bi širili svoj vpliv na vse strani. Kdaj je uspelo partizanom Cankarjeve brigade, katerim je pomagala tudi 13. hrvaška brigada, osvojiti Suhor? • 27.11.1942 v jutranjih urah • 26.11.1942 ponoči • 28.11.1942 popoldan 41. Kaj je bil cilj partizanskih enot ob napadih na belogardistične, italijanske in nemške postojanke • Šteti pomembne zmage nad okupatorjem in domačim izdajalcem • Pridobivati vojaško orožje, živež, oblačila in sanitetni material • Slabiti vojaško moč okupatorja 42. Skozi Cankarjevo brigado je ves čas vojne prešlo okoli 3100 borcev in bork, od tega 2952 borcev in 148 bork. Koliko borcev v povprečju je imela Cankarjeva brigada od ustanovitve pa do osvoboditve. • 650 borcev in bork • 1200 borcev in bork • 350 borcev in bork 43. Koliko narodnih herojev je dala Cankarjeva brigada in koliko generalov je postalo iz vrst partizanov Cankarjeve brigade? • 6 generalov in 7 narodnih herojev • 14 narodnih herojev in 16 generalov • 2 narodna heroja in 4 generali 44. Med narodnimi heroji Cankarjeve brigade je bila tudi ena ženska • Milka Šobar-Nataša • Ančka Čečeva • Slava Klavora 45. V Mokronogu je v letih 1942 – 45 služboval zdravnik, katerega so belogardisti, Italijani in Nemci stalno preganjali. Nekajkrat je za las ušel smrti, kakor tudi člani njegove družine. Pa vendar se ni vdal, še naprej je zdravil partizani in pomoči potrebne. Zdravnik je za krajši čas organiziral bolnišnico na Belem Griču v hiši Kovačičevih, pa ne glede na domače izdajalce, to mesto ni bilo nikoli izdano. Kdo je bil ta zdravnik? • Dr. Braco Koren • Dr. Mušič • Dr. Kastelic 46. V vrstah občinske organizacije borcev za vrednote NOB imamo borca XII. SNOUB, ki se je po vojni šolal in v času službovanja pridobil naziv generala. Kljub častitljivim letom je še vedno goreč zagovornik vrednot pridobljenih z bojem med vojno. Z njegovo pomočjo in še nekaterih borcev in bork se tradicija XII. SNOUB še ohranja in je še kako prisotna v Mokronogu. Kdo je ta general. • Gen. Lado Kocjan • Gen. Mirko Mirtič • Gen. Stane Potočar

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 6

47. Mokronog je bil dvakrat bombardiran s strani nemške aviacije. Nad Mokronog so prileteli trije avioni, ki so vsepovsod odmetavali bombe, letalski napad se je čez nekaj časa ponovil in porušil še ostalo kar je ostalo po prvem bombardiranju. Kdaj je bilo to? • 1941 • 1942 • 1943 48. Četrti bataljon Cankarjeve brigade je imel že od 3.2.1944 prebivališče na Gorjancih nad Šentjernejem, kjer je bil zadolžen da blokira sovražnikov prihod iz Kostanjevice. 16.3.1944 so jih speče napadli Nemci in Belogardisti. Od 133 borcev jih je po bitki z Nemci in Belogardisti padlo 107 partizanov in partizank, 8 pa je bilo ranjenih. V kateri vasi se je to dogajalo? • Javorovica • Orehovica • Dolž 49. Med osamosvojitveno vojno leta 1991 je vodnik v kasarni Mokronog v Ciganski dolini grozil z razstrelitvijo vojaških bencinskih rezervoarjev, čigar posledice bi lahko bile strahotne, saj bi ekološko ogrozil širšo okolico. Potrebno je bilo takojšnje posredovanje enot policije. Še pred tem je vodnik ustrelil svojega nadrejenega oficirja in sam prevzel poveljstvo v kasarni. Kako se je pisal vodnik, ki je pred tem leta živel v Mokronogu? • Dragan Grujević • Mate Petrović • Mišo Ilenić 50. V spomin na osamosvojitveno vojno je v Mokronogu postavljen spomenik. Kje se ta spomenik nahaja? • Na pokopališču Mokronog • V parku pred Upravno kulturnim središčem Mokronog • Na mokronoškem gradu

OBVESTILO GLEDE VPRAŠANJ IN ODGOVOROV

Spoštovani!

OBVESTILO GLEDE VPRAŠANJ IN ODGOVOROV

Spoštovani! Kdor želi pisna vprašanja in odgovore naj prosim poda zahtevo na e naslov bostjan.sladic@sentrupert.si. Hvala za razumevanje in tovariški pozdrav.