VABILO

Vabimo Vas na redno LETNO SKUPŠČINO ZB za vrednote NOB Trebnje,

 ki bo v 

13.3.20198, OB 18. URI, 

V VELIKI SEJNI SOBI GASILNEGA DOMA TREBNJE

Rimska 33 Trebnje

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov; 
 2. Poročilo predsednika o delu ZB za vrednote NOB Trebnje za leto 2018;
 3. Poročilo tajnika-blagajnika o finančnem poslovanju; 
 4. Poročilo Nadzornega odbora; 
 5. Poročilo Častnega razsodišča;
 6. Razprava o poročilih.
 7. Program dela za leto 2019;
 8. Izvedba projekta “Svobodna beseda za vse”
 9. Predlog Komisije za podelitev priznanj združenja;
 10. Predlog spremembe statuta združenja;
 11. Razno

                                                                                                     Boštjan SLADIČ

                                                                              Predsednik ZB za vrednote NOB Trebnje

OBVESTILO

Obveščamo, da bodo letni sestanki članov posameznih K.O. in O.O. ZB za vrednote NOB v naslednjih terminih:

1.       22.2.2019 ob 18.00 uri v Gostilni Škoporc za člane K.O. Dobrnič

2.       24.2.2019 ob 09.00 uri za člane O.O. Mirna v TVD Partizan Mirna

3.       1.3.2019 ob 18.00 uri v prostorih združenja na Rimski 33, Trebnje za člane K.O. Trebnje in 

4.       2.3.2019 ob 15.00 uri  v prostorih Gasilnega doma Mokronog za lane O.O. Mokronog-Trebelno.

5. 28.2.2019 ob 16.00 uri na turistični kmetiji Klemenčič (Bokal) v Radohovi vasi za člane K.O. Velika Loka.

Vabimo vas, da se sestankov članov udeležite.

Tovariški pzdrav

Boštjan Sladič

Predsednik združenja.